10 stvari, ki jih mora vsak podjetnik vedeti o gospodarskem pravu v Srbiji

Investirajte v Srbijo; Ustanovite d.o.o. v Srbiji

  1. Temeljna in osnovna zakonodaja je zakon o poslovanju (Uradni list Republike Srbije št. 125/2004) in zakon o registraciji gospodarskih subjektov (Uradni list Republike Srbije št. 55/2004).
  2. Podjetja so pravne osebe, ki jih ustanovi fizična ali pravna oseba na podlagi ustanovne listine in za ustvarjanje dobička (pridobitna dejavnost).
  3. Podjetje postane pravna oseba z registracijo v poslovni register.
  4. Gospodarska oblika, ki jo tuji podjetniki najpogosteje uporabljajo je družba z omejeno odgovornostjo (DOO). D.o.o. je najbolj pogosta oblika iz dveh razlogov, saj omogoča ločevanje osebnih sredstev od lastništva podjetja in zahteva zelo malo naložb.
  5. V družbi z omejeno odgovornostjo je lahko največ 50 lastnikov.
  6. Minimalni zahtevani osnovni kapital je 500 evrov v protivrednosti dinarjev.
  7. Kapitalski vložek družbenika z omejeno odgovornostjo je lahko v denarju ali v naravi. Bodoče delo ali storitve pa se ne sprejemajo kot vložek v osnovni kapital.
  8. Ustanovitev prične s pripravo ustanovnega akta.
  9. Generalna skupščina je edini pooblaščeni organ za povečanje ali zmanjšanje kapitala.
  10. Ime družbe z omejeno odgovornostjo mora vsebovati začetnici “d.o.o.”.

Če želite odpreti podjetje v Srbiji, pišite na 031679430.

Privacy