Kako lahko imate svoje podjetje na Hrvaškem za manj kot 2 EUR?

Odprite enostavni d.o.o. (j.d.o.o.) na Hrvaškem

V letu 2012 je Hrvaška spremenila zakon, ki dovoljuje ustanovitev družbe z osnovnim kapitalom 10 kun. Glavni cilj teh sprememb je bil, da omogoči svojim državljanom in ostalim nerezidentom, da čim lažje ustanovijo podjetje.

Če želite odpreti enostavni d.o.o. (j.d.o.o.) na Hrvaškem, pojdite na našo stran:

Poenostavljena družba z omejeno odgovornostjo, v hrvaščini Jednostavno društvo s omejenim odgovorom (skrajšano j.d.o.o.), kot smo že omenili, ima minimalni osnovni kapital 1,30 EUR, ki mora biti plačan v gotovini (protivrednost 10,00 hrvaških kun) , medtem ko je minimalna udeležba 1 kun. Veljajo enake zakonske določbe kot za družbo z omejeno odgovornostjo (d.o.o.), razen če zakon vsebuje posebne določbe za j.d.o.o.. Ena od glavnih razlik je, da ima lahko največ 3 delničarje in ne dovoljuje prisotnost več kot 1 direktorja.

Za več informacij nam pišite na info@taxofia.com!

J.d.o.o. bo moralo v zakonske rezerve uvoziti četrtino dobička, zabeleženega v letnih računovodskih izkazih, zmanjšanega za izgube v preteklem letu. Če obstaja možnost, da družba ne bo mogla izpolniti prevzetih plačilnih obveznosti, se skliče obvezna skupščina delničarjev. Ko osnovni kapital družbe j.d.o.o. doseže znesek osnovnega kapitala klasičnega d.o.o.-ja (ko rezerve dosežejo 20.000 kun), se bodo za preprosto družbo uporabljala pravila družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.).

Izpolnite spodnji obrazec, če želite odpreti jd.o.o. na Hrvaškem!

Privacy