Obdavčitev na Hrvaškem

Sedanja obdavčitev na Hrvaškem velja za vse davčne zavezance . Obdavčitev je progresivna, odvisna pa je od zaslužka državljanov. Obdavčitev na Hrvaškem je za davčne zavezance, ki živijo znotraj njenih meja ali poslujejo na njenem ozemlju, med najnižjimi v Evropi.

Na Hrvaškem je stopnja davka od dohodka:
– 12%, če je bil v obračunskem obdobju realiziran promet manjši od 3.000.000 kun (približno 400.000 EUR)
– 18%, če je bil v obračunskem obdobju realiziran promet, ki presega 3.000.001 kun.

Davek na dodano vrednost, uveden leta 1998, je za večino blaga in storitev določen po splošni stopnji 25%. Zakon predvideva tudi davčne olajšave in oprostitev plačila ddv.

Davčni sistem na Hrvaškem vzpostavlja ugodne tržne razmere za zagon novih podjetij.

Privacy