Sledi nam:

Računovodstvo

Home Računovodstvo

Knjigovodstvo/Računovodstvo

Naša ponudba zajema računovodski servis in pomoč pri poslovanju podjetja.
Vse storitve opravljamo kakovostno, strokovno, natančno, hitro in z najvišjo
mero odgovornosti. Naš računovodski servis seznanja stranko z vsemi
možnostmi, s katerimi lahko v okviru pravnega reda doseže optimizacijo
poslovanja, še zlasti kar zadeva računovodstvo davkov in ostalih dajatev.

Glede na vrsto in velikost izdelka ali storitve ponujamo za vsako stranko
personalizirane storitve. Svoje storitve lahko prilagodimo malim, srednje
velikim in velikim podjetjem. Strankam zagotavljamo storitve, ki so primerne
ustrezajo za njihove dejavnosti, način in obseg poslovanja.
Naša računovodska pomoč se razlikuje od stranke do stranke.

Pokličite za več informacij na številko +386 31 679 430 ali nam pišite na e-naslov info@taxofia.com.

• Vodenje glavne knjige
• Obračun davka na dodano vrednost
• Vodenje registra osnovnih sredstev, amortizacija in prevrednotenje osnovnih sredstev
• Upravljanje z zaposlenimi (obračun plač in odtegljajev od plač za davčne zavezance, svetovanje na področju delovnih razmerij)
• Vzdrževanje stikov z davčno upravo in drugimi državnimi uradi
• Izdelava letne bilance stanja ter letnega izkaza poslovnega izida
• Izdelava medletnih bilanc
• Obračun obresti
• Izdelava dokumentov za bančna posojila
• Druge storitve na zahtevo stranke

Zakaj naj Taxofia postane vaš računovodski servis?
• Računovodja vas lahko obišče v vašem podjetju.
• Dokumentacijo po želji prevzamemo na sedežu vašega podjetja in jo
tja tudi vrnemo.
• Vsebino vaših dokumentov obravnavamo kot strogo poslovno
skrivnost.
• Zavedamo se, da se delo podjetnika ne konča vedno ob 16. uri, prav
tako ne vedno ob petkih. Za vse naše stranke smo v nujnih primerih
dosegljivi tudi popoldan in med vikendi.
• Aktivno sodelujemo pri inšpekcijskih pregledih.

Ažurno knjiženje poslovnih dogodkov, pregled odprtih postavk, sprotne informacije o
rezultatih poslovanja – bodite na tekočem z novostmi na področju davkov, računovodstva in
zakonodaje.

Veselimo se sodelovanja z vami.
Martina Srnovršnik, direktorica.
Za kakršnekoli informacije v zvezi z našimi storitvami nas pokličite.

Kontakt
Pišite nam preko kontaktnega obrazca na desnem robu strani. Veselimo se sodelovanja z vami.

Za več informacij pišite na info@taxofia.com – Kontakt.