ROYALTIES: Ugotovite zakaj jih je najboljše prejemati v BIH in Črni gori!

Kaj so avtorski honorarji (ROYALTIES) in v kateri državi jih je najbolje prejemati?

Avtorski honorarji so v slovarju opredeljeni tako: “Royalties je anglosaški izraz, ki se je začel uporabljati v mednarodni rabi in označuje stopnjo bruto proizvoda, ki so ga morala plačevati koncesionarna podjetja z mineralnimi nahajališči (zlasti nafto). V širšem smislu je to kot neke vrste odškodnina izplačana lastniku sredstva, ustvarjalcu ali avtorju intelektualnega dela, lastniku patenta ali avtorskih pravic “.

Kako pa avtorski honorarji natančneje delujejo na gospodarskem področju? Na avtorske honorarje vplivajo različni dejavniki: dobiček, stroški proizvodnje, pogodbena pravila ki bodo določena med umetnikom in njegovim sodelavcem itd.

Če želite odpreti D.O.O. v Bosni in Črni gori, pojdite na našo stran:

Vendar avtorski honorarji niso obdavčeni na enak način v vseh državah. Spodaj je seznam davkov na avtorske honorarje v državah v katerih delujemo:

Srbija: 20%

Hrvaška: 25%

Slovenija: 15%

Črna gora: 9%

Bosna: 10%

Bosna in Črna gora imata najnižjo obdavčitev avtorskih honorarjev. Poleg tega Bosna ne obdavčuje dividend, Črna gora pa ima samo 9-odstotni davek na dobiček!

Za več informacij pišite na martina@taxofia.com

Privacy