Sledi nam:

Ustanavljanje podjetij

Home Tujina

Ustanavljanje podjetij - TUJINA

Ustanovitev D.O.O. v tujini

Svetujemo pri ustanavljanju podjetij v naslednjih balkanskih državah: Hrvaška, Bosna in Hercegovina,
Srbija, Črna gora in Albanija.
Pri ustanavljanju podjetja novega DOO, mora stranka zagotoviti osnovni kapital, ki se razlikuje od
države do države.
Ta izbira vključuje: postopek ustanavljanja podjetja, notarske pristojbine, davčno številko, postopek
odpiranja tekočega računa s spletnim bančništvom, postopek za vključitev v sistem VIES, stroške
zapriseženega prevajalca in prič.
• Rokovnik za družbe:
Poslovni register se posodobi v 3-15 dneh po ustanovitvi. / Sklep o vpisu ustanovitve subjekta pošlje
sodišče v 3-15 dneh po ustanovitvi.

• Dokumente, ki jih mora zagotoviti stranka:
osebna izkaznica ali potni list, davčna številka

Naša računovodska pomoč se razlikuje od stranke do stranke. Pokličite za več informacij.

 

Kontaktni obrazec:

Ustanovitev podjetij:

1. BOSNA

Ustanovi svojo družbo v Bosni in Hercegovini
Kaj morate vedeti, če želite odpreti podjetje v Bosni
V Bosni in Hercegovini lahko odprete D.O.O. samo z 1 konvertibilno marko (BAM), torej z osnovnim
kapitalom v višini 0,5 EUR.
Od podpisa ustanovnih listin pri notarju do registracije družbe traja približno 20 dni. Mi bomo za Vas
izvedli postopke, ki sledijo ustanovitvenemu aktu, kot je registracija pri pristojnem davčnem uradu za
namene DDV in pridobitev identifikacijske številke za DDV, pridobitev carinske kode za uvoz in izvoz
itd. Ne smemo pozabiti, da lahko tuje fizične in pravne osebe postanejo družbeniki s 100% deležem
v podjetju in so obenem direktorji družb. Tujci, ki bi se želeli zaposliti v bosanski DOO, morajo prej
pridobiti delovno dovoljenje. Poleg tega lahko vse tuje pravne ali fizične osebe ustanovijo podružnice,
sekundarne sedeže podjetij in predstavništva v Bosni in Hercegovini. Svetujemo Vam najboljšo
rešitev za vašo dejavnost, ter naša ekipa Vas spremlja od začetka do konca postopka ustanavljanja
podjetja.
Družbo sestavlja skupščina družbenikov, ki je kot v preostali Evropi organ odločanja družbe. Na
skupščini je zastopan osnovni kapital, družbeniki pa imajo število glasov, sorazmerno z njihovimi
deleži v družbi.
Podjetje vodi en ali več direktorjev, ki so imenovani za zastopanje in upravljanje družbe v
ustanovitvenem aktu ali statutu: v bosanskem pravu se imenujejo Direktor in Zamijenik Direktor
(namestnik direktorja).
Nadzorni organ je obvezen, če ima družba več kot 10 družbenikov ali če kapital družbe presega
1.000.000 BAM in ima družba vsaj dva družbenika.
DDV ima enotno stopnjo 17%; na podlagi dejavnikov, ki prispevajo k proizvodnji za izvoz, so davčni
zavezanci upravičeni do povračila DDV, ki poteka mesečno za prejšnji mesec. Davek od dohodka je
10%. Davka na dividendo ni.
Odprtje podjetja v Bosni je odlična priložnost za tuje podjetnike! Taxofia Vam svetuje tudi po koncu
ustanavljanja podjetje, saj nudimo tudi računovodstvo.
Za več informacij pišite na info@taxofia.com.

 

2. ČRNA GORA

V Črni gori lahko odprete D.O.O. samo z 1 EUR osnovnega kapitala.
V enem tednu boste lastniki podjetja d.o.o. v Črni gori.
Od podpisa ustanovnih listin pri notarju do registracije družbe traja približno 7 dni. Mi bomo za Vas
izvedli postopke, ki sledijo ustanovitvenemu aktu, kot je registracija pri pristojnem davčnem uradu za
namene DDV in pridobitev identifikacijske številke za DDV, pridobitev carinske kode za uvoz in izvoz
itd. Ne smemo pozabiti, da lahko tuje fizične in pravne osebe postanejo družbeniki s 100% deležem
v podjetju in so obenem direktorji družb.

DDV ima enotno stopnjo 19%; na podlagi dejavnikov, ki prispevajo k proizvodnji za izvoz, so davčni
zavezanci upravičeni do povračila DDV, ki poteka mesečno za prejšnji mesec. Davek od dohodka je
9%. Če želi lastnik podjetja dvigniti dividendo in ga nakazati na svoj osebni račun plača samo 9%
davka.
Črna Gora ni članica Evropske skupnosti vendar svoja valuta je EUR.
Odprtje podjetja v Črni gori je odlična priložnost za tuje podjetnike! Taxofia Vam svetuje tudi po
koncu ustanavljanja podjetje, saj nudimo tudi računovodstvo.

Za več informaciji pišite na info@taxofia.com.

 

Kontaktni obrazec: