Zakaj je vredno vlagati na Hrvaškem v letu 2021?

HRVAŠKA: Novice o spodbudah za leto 2021

Hrvaška je uvedla številne spodbude za tuje vlagatelje, zato je Hrvaška lahko prava država za tvoje novo podjetje. Na primer, davčne spodbude omogočajo delno ali popolno oprostitev davka na prihodke za obdobje do 10 let.

Spodbude za nova delovna mesta lahko znašajo do 4.500 EUR za novo delovno mesto, davčne oprostitve za usposabljanje delavcev, pa se lahko odobrijo do 80% stroškov usposabljanja.

Številne davčne olajšave za mikro podjetnike so bile uvedene leta 2021. Podjetniki, ki imajo manj kot 10 zaposlenih in letni promet znaša manj kot 2 milijona kun (približno 270.000 evrov), veljajo za mikropodjetja. Za naložbe v višini najmanj 50.000,00 EUR se odobri davek na prihodek v višini 10%. Ta spodbuda se podeli pod pogojem, da se v enem letu od začetka naložbene ali prenove ustvarijo vsaj 3 nova delovna mesta.

Če želite izvedeti več, kliknite na: https://www.taxofia.com/davcno-svetovanje/

 Uvedene so tudi naslednje davčne olajšave:

– znižanje davka na prihodke na 10% za največ 10 let za podjetja z investicijskimi projekti, ki presegajo 1 milijon EUR. S pogojem, da se ustvari vsaj 5 delovnih mest.

– za naložbe med 1 in 3 milijoni evrov se bo davk na prihodke znižal na 5% za največ 10 let. S pogojem, da se ustvari vsaj 10 delovnih mest.

– za naložbe, ki presegajo 3 milijone evrov in ustvarijo vsaj 15 novih delovnih mest, je predvidena popolna oprostitev davka na prihodke (0%) za obdobje 10 let.

Hrvaška je leta 2021 odobrila nepovratne naložbene spodbude v vrednosti več kot 5 milijonov evrov, pod pogojem da se v treh letih od začetka naložbe in v zvezi z naložbenim projektom ustvari vsaj 50 novih delovnih mest.

To je le nekaj spodbud leta 2021 za boljše reševanje krize, ki se je začela s pandemijo Covid-19.

Če želite izvedeti več o ustanovitvi podjetja SRL na Hrvaškem, pišite na info@taxofia.com.

Privacy