Zakaj odpreti podjetje pri sosedih? Uživajte v močni finančni pomoči in državnih spodbudah

Odprite svoje podjetje na Hrvaškem

Hrvaška svojim in tujim podjetnikom ponuja številne finančne pomoči in spodbude. Poseben poudarek nameni naložbam na tehnološkem področju, nakupom za proizvodnjo in zaposlovanju osebja. Spodaj si lahko ogledate številne državne pomoči, povezane z zaposlovanjem osebja:

  • Pomoč mikro podjetjem: Davek od dohodka pravnih oseb se 5 let od odprtja zniža za 50%, če se ustvarijo in ohranijo vsaj 3 delovna mesta
  • Davek od dohodka pravnih oseb se za naslednjih 10 let zniža za 50%, če je ustvarjenih vsaj 5 delovnih mest
  • Davek od dohodka pravnih oseb se zniža na samih 5% za naložbe od 1 do 3 milijonov evrov za obdobje 10 let, če se ustvari vsaj 10 delovnih mest
  • Davek od dohodka pravnih oseb se za naložbe, ki presegajo 3 milijone EUR, deset let zniža na nič, če se ustvari vsaj 15 delovnih mest.

Za več informacij: https://www.taxofia.com/tujina/

Cilj hrvaškega državnega sistema pomoči je pritegniti podjetnike, ki investirajo v proizvodnjo, ustvarjajo nova delovna mesta ali poudarjajo tehnološko inovacijo. Hrvaška je primerna država za podjetnike, ki jih zanima ustanavljanje malih in srednje velikih podjetij.

Ne smemo pozabiti, da ima Hrvaška specializirano osebje, ki govori tudi angleško ali italijansko. Nižji stroški delovne sile pa dopolnjujejo prednosti podjetnikom, ki nameravajo vlagati na Hrvaškem.

Za več informacij se obrnite na Taxofia na telefonsko številko 00386 31 679 430.

Privacy