Sledi nam:

Nakup podjetij

Home Nakup podjetij

Nakup podjetij

Zakaj bi se odločili za nakup že obstoječega podjetja? Razlogov za nakup je več:

  • Hitrost
  • Ni potrebno založiti osnovnega kapitala 7500 EUR
  • Če kupite davčnega zavezanca, ne rabite predložiti dokumentacije ne čakati Davčni Urad, da vas vpiše v VIES in tako lahko takoj poslujete s tujino
  • Imajo že odprt bančni račun

Pri nakupu že obstoječega podjetja morete bit pozorni, da kupite čisto podjetje brez dolgov. Taxofia posluje transparentno, zato pred nakupom podjetja boste dobili vse potrebno dokumente in potrdila ter v notarskem aktu bo vključena klavzula sigurnosti in varnosti, da odstopajoči lastnik podjetja, bo od dneva podpisa notarskega akta, odgovoren kot fizična oseba za vse bodoče morebitne obveznosti, ki so nastale do dneva podpisa notarskega akta.

 

 

 

Pri nakupu ali ustanovitvi podjetja z nami imate popust pri računovodskih storitvah ter pri izdelavi spletnih strani in oglaševanja.

SPISEK podjetij, ki so pripravljena za takojšnjo prodajo:

1. DDV zavezanec, ustanovljeno oktobra 2020, brez zaposlenih, nedelujoče podjetje(SLOVENIJA) – cena pišite na info@taxofia.com

 

2. DDV zavezanec, ustanovljeno septembra 2020, brez zaposlenih, nedelujoče podjetje(SLOVENIJA) – cena pišite na info@taxofia.com

 

3. Ustanovljeno podjetje iz leta 2002, je imelo zaposlene (SRBIJA) – cena 1500 EUR

Obrazec za naročilo/ustanovitev d.o.o.


Tip nove družbe (št. lastnikov - družbenikov):

enoosebni d.o.o. (eden lastnik)večosebni d.o.o. (več lastnikov)

Podatki o lastniku (družbeniku) št. 1


Podatki o lastniku (družbeniku) št. 2Podatki o direktorju družbe
Podatki o prokuristu družbe

Ime podjetjaDejavnost podjetja
Podatki glede podjetja, ki bo vodilo poslovne knjige - RAČUNOVODSTVO:
Poslovni naslov podjetja

naš naslov (v Kopru) 50EUR/mesecvaš naslov (potrebno je prinesti overjeno izjavo od lastnika)

Izjava o nekaznovanju

Strinjam se s spodnjimi izjavami (obvezno):

  • Nisem bil/-a pravnomočno obsojen/-a na kazen zapora zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost.
  • Mi ni bila s pravnomočno sodbo na podlagi zakona ZGD-1 ugotovljena odgovornost zaradi spregleda pravne osebnosti.
  • Kot družbenik/-ica nisem bil/-a udeležena z več kot 25 odstotki v kapitalu ali bila/-a član/-ica poslovodstva ali organa nadzora kapitalske družbe, za katero je bila pravnomočno ugotovljena ničnost na podlagi zakona, ki ureja sodni register, kje je bil namen delovanja ali dejavnost družbe v nasprotju z ustavo, s prisilnimi predpisi ali z moralnimi načeli.


Izjava o nekaznovanju

Strinjam se s spodnji izjavo (obvezno):

  • Na podlagi zakona, ki ga ureja sodni register, prilagam predlogu za vpis v register resnično izjavo o tem, da imajo vse kapitalske družbe, v katerih sem udeležen/-a z več kot 25 odstotki, poravnane vse davke in druge obvezne dajatve, ki jim je potekel zakonski rok plačila, razen tistih, katerim je bil dovoljen odlog ali obročno odplačevanje skladno z zakonom, ki ureja davčni postopek.Paket storitev


Računovodstvo (od 50 EUR)Davčno svetovanje ( od 100 EUR/ura)Poslovni naslov ( od 50 eur / mesec )Izdelava spletne strani ( od 300 eur )Registracija domene in E-mail naslova ( 100 / 1 leto )Optimizacija spletne strani (od 100 eur / mesec )

Dodatna vprašanja, komentarji,..