Sledi nam:

Ustanavljanje podjetij

Home Ustanavljanje podjetij v Slo

Ustanavljanje podjetij v Sloveniji

Ustanovite podjetje z nami, posodimo Vam denar za ustanovni kapital 7500 EUR.

 

Če trenutno nimate 7.500,00 EUR ali prvič odpirate podjetje in se ne znajdete z birokratskimi ovirami, pišite nam in Vam bomo pomagali. Svetujemo pri odprtju d.o.o. in s.p.-jev.

 

POSTOPEK USTANOVITVE D.O.O.

 

Podjetje boste odprli na vaše ime, mi bomo za Vas samo založili začetni kapital v višini 7500 EUR. Registracija poteka varno in v skladu z vsemi pravili in predpisi. Postopek registracije vašega novega podjetja je zelo enostaven in hitro:

 

  • – Pošljemo Vam obrazec z vprašanji, kjer nam napišete dejavnosti, ime podjetja, podatke lastnika ter zakonitega zastopnika
  • – Mi pripravimo celotno dokumentacijo za ustanovitev vašega novega podjetja
  • – V banki odprete račun podjetja. Na ta račun mi položimo osnovni kapital, kasneje pa ga vrnete k nam.

 

STROŠKI:

 

Za predračun pošljite povpraševanje

 

Pri nakupu ali ustanovitvi podjetja z nami imate popust pri računovodskih storitvah ter pri izdelavi spletnih strani in oglaševanja.

Obrazec za naročilo/ustanovitev d.o.o.


Tip nove družbe (št. lastnikov - družbenikov):

enoosebni d.o.o. (eden lastnik)večosebni d.o.o. (več lastnikov)

Podatki o lastniku (družbeniku) št. 1


Podatki o lastniku (družbeniku) št. 2Podatki o direktorju družbe
Podatki o prokuristu družbe

Ime podjetjaDejavnost podjetja
Podatki glede podjetja, ki bo vodilo poslovne knjige - RAČUNOVODSTVO:
Poslovni naslov podjetja

naš naslov (v Kopru) 50EUR/mesecvaš naslov (potrebno je prinesti overjeno izjavo od lastnika)

Izjava o nekaznovanju

Strinjam se s spodnjimi izjavami (obvezno):

  • Nisem bil/-a pravnomočno obsojen/-a na kazen zapora zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost.
  • Mi ni bila s pravnomočno sodbo na podlagi zakona ZGD-1 ugotovljena odgovornost zaradi spregleda pravne osebnosti.
  • Kot družbenik/-ica nisem bil/-a udeležena z več kot 25 odstotki v kapitalu ali bila/-a član/-ica poslovodstva ali organa nadzora kapitalske družbe, za katero je bila pravnomočno ugotovljena ničnost na podlagi zakona, ki ureja sodni register, kje je bil namen delovanja ali dejavnost družbe v nasprotju z ustavo, s prisilnimi predpisi ali z moralnimi načeli.


Izjava o nekaznovanju

Strinjam se s spodnji izjavo (obvezno):

  • Na podlagi zakona, ki ga ureja sodni register, prilagam predlogu za vpis v register resnično izjavo o tem, da imajo vse kapitalske družbe, v katerih sem udeležen/-a z več kot 25 odstotki, poravnane vse davke in druge obvezne dajatve, ki jim je potekel zakonski rok plačila, razen tistih, katerim je bil dovoljen odlog ali obročno odplačevanje skladno z zakonom, ki ureja davčni postopek.Paket storitev


Računovodstvo (od 50 EUR)Davčno svetovanje ( od 100 EUR/ura)Poslovni naslov ( od 50 eur / mesec )Izdelava spletne strani ( od 300 eur )Registracija domene in E-mail naslova ( 100 / 1 leto )Optimizacija spletne strani (od 100 eur / mesec )

Dodatna vprašanja, komentarji,..